First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 476 290 448 028 425 984 403 954 396 402
Property, plant and equipment w tys. USD 3 778 150 3 255 240 3 025 430 2 861 860 2 705 830
Rotacja aktywów trwałych 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $476 290K ÷ $3 778 150K
= 0,13


Analiza porównawcza

2021