First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 539 929 476 290 448 028 425 984 403 954
Aktywa razem w tys. USD 4 954 320 4 179 100 3 791 940 3 518 830 3 142 690
Rotacja aktywów razem 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $539 929K ÷ $4 954 320K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022