Fleetcor Technologies Inc (FLT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 427 130 2 833 740 2 388 860 2 648 850 2 433 490 2 249 540
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 3 427 130 2 833 740 2 388 860 2 648 850 2 433 490 2 249 540
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 657 920 1 307 770 1 163 770 1 142 680 1 059 460 988 024
Zysk operacyjny 1 446 920 1 241 770 970 280 1 227 960 1 083 550 830 657
Koszty odsetek netto 164 662 113 705 129 803 150 048 138 494 107 146
Pozostałe przychody (koszty) -282 784 1 985 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 275 660 1 108 810 882 525 1 077 820 1 095 120 893 590
Podatek dochodowy 321 333 269 311 178 309 182 746 283 642 153 390
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 954 327 839 497 704 216 895 073 811 483 740 200