Fleetcor Technologies Inc (FLT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 954 327 839 497 704 216 895 073 811 483 740 200
Amortyzacja 322 282 284 196 254 801 274 210 269 266 258 448
Zmiana stanu należności 440 471 844 499 -473 159 228 119 80 804 438 002
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -84 864 585 127 -336 594 240 349 117 550 438 577
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 754 797 1 197 060 1 472 590 1 162 070 903 382 675 723
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -151 428 -111 530 -78 425 -75 170 -81 387 -70 093
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -368 345 -715 931 -106 249 -523 702 -26 270 -497 802
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -311 228 343 928 -1 416 800 -310 171 -577 815 251 938