Fiserv, Inc. (FISV)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 20 950 000 20 729 000 20 300 000 21 612 000 5 955 000
Kapitał własny w tys. USD 30 828 000 30 952 000 32 330 000 32 979 000 2 293 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,68 0,67 0,63 0,66 2,60

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $20 950 000K ÷ $30 828 000K
= 0,68


Analiza porównawcza

2022