Fiserv, Inc. (FISV)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 20 950 000 20 729 000 20 300 000 21 612 000 5 955 000
Aktywa razem w tys. USD 83 869 000 76 249 000 74 619 000 77 539 000 11 262 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,25 0,27 0,27 0,28 0,53

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $20 950 000K ÷ $83 869 000K
= 0,25


Analiza porównawcza

2022