Fiserv, Inc. (FISV)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 902 000 835 000 906 000 893 000 415 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 23 057 000 15 175 000 12 831 000 13 371 000 760 000
Należności w tys. USD 3 585 000 2 860 000 2 482 000 2 782 000 1 049 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 26 458 000 18 295 000 15 637 000 15 727 000 2 010 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,04 1,03 1,04 1,08 1,11

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($902 000K + $23 057 000K + $3 585 000K) ÷ $26 458 000K
= 1,04


Analiza porównawcza

2022