Fiserv, Inc. (FISV)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 902 000 893 000 883 000 863 000 835 000 933 000 841 000 831 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 23 057 000 15 679 000 16 204 000 14 669 000 15 175 000 14 699 000 14 223 000 12 992 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 26 458 000 18 724 000 19 351 000 17 730 000 18 295 000 17 562 000 17 251 000 15 905 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,91 0,89 0,88 0,88 0,88 0,89 0,87 0,87

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($902 000K + $23 057 000K) ÷ $26 458 000K
= 0,91


Analiza porównawcza

2022/Q4