Fiserv, Inc. (FISV)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 18 870 000 16 219 000 17 046 000 2 224 000 1 975 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 18 295 000 15 637 000 15 727 000 2 010 000 1 938 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,03 1,04 1,08 1,11 1,02

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $18 870 000K ÷ $18 295 000K
= 1,03


Analiza porównawcza

2021