Fiserv, Inc. (FISV)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 7 992 000 8 128 000 7 812 000 5 309 000 3 069 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 652 000 593 000 437 000 392 000 127 000
Rotacja zobowiązań 12,26 13,71 17,88 13,54 24,17

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $7 992 000K ÷ $652 000K
= 12,26


Analiza porównawcza

2022