Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 5 195 000 4 204 000 3 723 000 2 854 000 2 942 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 13 877 000 12 552 000 10 333 000 8 423 000 9 123 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 37,44% 33,49% 36,03% 33,88% 32,25%

2021 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $5 195 000K ÷ $13 877 000K
= 37,44%


Analiza porównawcza

2021