Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 188 000 1 932 000 1 688 000 1 547 000 2 010 000 1 390 000 1 301 000 1 039 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 583 000 636 000 913 000 621 000 551 000 4 061 000 3 562 000 3 385 000
Należności w tys. USD 10 047 000 8 025 000 8 105 000 7 977 000 8 147 000 4 560 000 4 575 000 4 681 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 224 000 13 671 000 15 528 000 13 777 000 14 466 000 12 627 000 11 494 000 11 208 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,79 0,77 0,69 0,74 0,74 0,79 0,82 0,81

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 188 000K + $583 000K + $10 047 000K) ÷ $16 224 000K
= 0,79


Analiza porównawcza

2022/Q4