Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 010 000 1 959 000 1 152 000 703 000 665 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 551 000 3 646 000 3 314 000 1 111 000 930 000
Należności w tys. USD 8 147 000 4 293 000 4 226 000 1 919 000 2 011 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 14 466 000 12 361 000 10 382 000 3 125 000 3 923 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,74 0,80 0,84 1,19 0,92

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 010 000K + $551 000K + $8 147 000K) ÷ $14 466 000K
= 0,74


Analiza porównawcza

2021