Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 188 000 1 932 000 1 688 000 1 547 000 2 010 000 1 390 000 1 301 000 1 039 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 583 000 636 000 913 000 621 000 551 000 4 061 000 3 562 000 3 385 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 224 000 13 671 000 15 528 000 13 777 000 14 466 000 12 627 000 11 494 000 11 208 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,17 0,19 0,17 0,16 0,18 0,43 0,42 0,39

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 188 000K + $583 000K) ÷ $16 224 000K
= 0,17


Analiza porównawcza

2022/Q4