Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 010 000 1 959 000 1 152 000 703 000 665 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 551 000 3 646 000 3 314 000 1 111 000 930 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 14 466 000 12 361 000 10 382 000 3 125 000 3 923 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,18 0,45 0,43 0,58 0,41

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 010 000K + $551 000K) ÷ $14 466 000K
= 0,18


Analiza porównawcza

2021