Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 188 000 2 010 000 1 959 000 1 152 000 703 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 583 000 551 000 3 646 000 3 314 000 1 111 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 224 000 14 466 000 12 361 000 10 382 000 3 125 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,17 0,18 0,45 0,43 0,58

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 188 000K + $583 000K) ÷ $16 224 000K
= 0,17


Analiza porównawcza

2022