Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 12 818 000 10 708 000 9 898 000 8 692 000 3 733 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 224 000 14 466 000 12 361 000 10 382 000 3 125 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,79 0,74 0,80 0,84 1,19

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $12 818 000K ÷ $16 224 000K
= 0,79


Analiza porównawcza

2022