Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 528 000 13 877 000 12 552 000 10 333 000 8 423 000
Property, plant and equipment w tys. USD 862 000 949 000 887 000 900 000 587 000
Rotacja aktywów trwałych 16,85 14,62 14,15 11,48 14,35

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $14 528 000K ÷ $862 000K
= 16,85


Analiza porównawcza

2022