Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 528 000 13 877 000 12 552 000 10 333 000 8 423 000
Aktywa razem w tys. USD 63 278 000 82 931 000 83 842 000 83 806 000 23 770 000
Rotacja aktywów razem 0,23 0,17 0,15 0,12 0,35

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $14 528 000K ÷ $63 278 000K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022