First Horizon Corporation (FHN)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD 1 318 000 933 000 585 664 720 004 349 389
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 8 199 000 8 012 000 4 780 580 4 489 950 4 285 060
Zwrot z kapitału całkowitego 16,08% 11,65% 12,25% 16,04% 8,15%

2021 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $1 318 000K ÷ ($0K + $8 199 000K)
= 16,08%


Analiza porównawcza

2021