First Horizon Corporation (FHN)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 1 159 000 1 318 000 933 000 585 664 720 004
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 8 252 000 8 199 000 8 012 000 4 780 580 4 489 950
Zwrot z kapitału całkowitego 14,05% 16,08% 11,65% 12,25% 16,04%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $1 159 000K ÷ ($0K + $8 252 000K)
= 14,05%


Analiza porównawcza

2022