First Horizon Corporation (FHN)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 868 000 962 000 822 000 434 708 538 842
Kapitał własny w tys. USD 8 252 000 8 199 000 8 012 000 4 780 580 4 489 950
ROE 10,52% 11,73% 10,26% 9,09% 12,00%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $868 000K ÷ $8 252 000K
= 10,52%


Analiza porównawcza

2022