First Horizon Corporation (FHN)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 318 000 933 000 585 664 718 965 326 862
Aktywa razem w tys. USD 89 092 000 84 209 000 43 310 900 40 832 300 41 423 400
Operacyjny ROA 1,48% 1,11% 1,35% 1,76% 0,79%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 318 000K ÷ $89 092 000K
= 1,48%


Analiza porównawcza

2021