First Horizon Corporation (FHN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 13 612 000 16 602 000 14 885 000 14 038 000 16 135 000 22 077 000 26 968 000 27 740 000
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 71 045 000 73 709 000 69 673 000 67 927 000 69 411 000 74 496 000 77 937 000 79 035 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,19 0,23 0,21 0,21 0,23 0,30 0,35 0,35

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $13 612 000K + $0K) ÷ $71 045 000K
= 0,19


Analiza porównawcza

2023/Q3