First Horizon Corporation (FHN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 22 077 000 26 968 000 27 740 000 26 359 000 24 473 000 22 393 000 19 041 000 16 469 200
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 74 496 000 77 937 000 79 035 000 78 388 000 77 729 000 77 494 000 74 203 000 73 189 600
Wskaźnik płynności szybkiej 0,30 0,35 0,35 0,34 0,31 0,29 0,26 0,23

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $22 077 000K + $0K) ÷ $74 496 000K
= 0,30


Analiza porównawcza

2022/Q2