First Horizon Corporation (FHN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 14 038 000 27 740 000 19 041 000 7 694 080 8 746 910
Należności w tys. USD 0 0 0 40 114 38 861
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 67 927 000 79 035 000 74 203 000 37 361 800 35 466 500
Wskaźnik płynności szybkiej 0,21 0,35 0,26 0,21 0,25

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $14 038 000K + $0K) ÷ $67 927 000K
= 0,21


Analiza porównawcza

2022