First Horizon Corporation (FHN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 14 038 000 16 135 000 22 077 000 26 968 000 27 740 000 26 359 000 24 473 000 22 393 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 67 927 000 69 411 000 74 496 000 77 937 000 79 035 000 78 388 000 77 729 000 77 494 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,21 0,23 0,30 0,35 0,35 0,34 0,31 0,29

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $14 038 000K) ÷ $67 927 000K
= 0,21


Analiza porównawcza

2022/Q4