First Horizon Corporation (FHN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 27 740 000 19 041 000 7 694 080 8 746 910 9 376 180
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 79 035 000 74 203 000 37 361 800 35 466 500 36 293 700
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,35 0,26 0,21 0,25 0,26

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $27 740 000K) ÷ $79 035 000K
= 0,35


Analiza porównawcza

2021