First Horizon Corporation (FHN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 72 516 000 83 076 000 79 024 000 39 228 700 36 922 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 67 927 000 79 035 000 74 203 000 37 361 800 35 466 500
Wskaźnik płynności bieżącej 1,07 1,05 1,06 1,05 1,04

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $72 516 000K ÷ $67 927 000K
= 1,07


Analiza porównawcza

2022