First Horizon Corporation (FHN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 222 000 3 396 000 2 278 690 2 268 810 1 480 150
Property, plant and equipment w tys. USD 665 000 759 000 455 006 494 041 532 251
Rotacja aktywów trwałych 4,85 4,47 5,01 4,59 2,78

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 222 000K ÷ $665 000K
= 4,85


Analiza porównawcza

2021