First Horizon Corporation (FHN)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów 0,33
Rotacja należności 56,81 58,38 21,55
Rotacja zobowiązań
Rotacja kapitału pracującego 0,80 0,70 1,22 1,56 1,18

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 1 096,45
Cykl należności dni 6,43 6,25 16,94
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 4,85 4,47 5,01 4,59 2,78
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,05 0,06 0,04