First Financial Bankshares, Inc. (FFIN)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 12 974 100 13 102 500 10 904 500 8 262 230 7 731 850
Kapitał własny w tys. USD 1 265 740 1 759 220 1 678 190 1 227 200 1 053 300
Wskaźnik dźwigni finansowej 10,25 7,45 6,50 6,73 7,34

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $12 974 100K ÷ $1 265 740K
= 10,25


Analiza porównawcza

2022