First Financial Bankshares, Inc. (FFIN)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 278 903 271 570 242 094 200 112 179 752
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 1 265 740 1 759 220 1 678 190 1 227 200 1 053 300
Zwrot z kapitału całkowitego 22,03% 15,44% 14,43% 16,31% 17,07%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $278 903K ÷ ($0K + $1 265 740K)
= 22,03%


Analiza porównawcza

2022