First Financial Bankshares, Inc. (FFIN)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 234 475 227 562 202 034 164 812 150 638
Kapitał własny w tys. USD 1 265 740 1 759 220 1 678 190 1 227 200 1 053 300
ROE 18,52% 12,94% 12,04% 13,43% 14,30%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $234 475K ÷ $1 265 740K
= 18,52%


Analiza porównawcza

2022