First Financial Bankshares, Inc. (FFIN)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 234 475 227 562 202 034 164 812 150 638
Aktywa razem w tys. USD 12 974 100 13 102 500 10 904 500 8 262 230 7 731 850
ROA 1,81% 1,74% 1,85% 1,99% 1,95%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $234 475K ÷ $12 974 100K
= 1,81%


Analiza porównawcza

2022