First Financial Bankshares, Inc. (FFIN)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 278 903 271 570 242 094 200 112 179 752
Aktywa razem w tys. USD 12 974 100 13 102 500 10 904 500 8 262 230 7 731 850
Operacyjny ROA 2,15% 2,07% 2,22% 2,42% 2,32%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $278 903K ÷ $12 974 100K
= 2,15%


Analiza porównawcza

2022