First Financial Bankshares, Inc. (FFIN)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 96,90% 100,22% 96,13% 99,31% 98,56%
Marża zysku operacyjnego 49,58% 52,41% 48,05% 46,86% 45,68%
Marża zysku brutto 49,93% 52,49% 48,11% 46,37% 45,28%
Marża zysku netto 41,68% 43,92% 40,10% 38,60% 38,28%

Zwrot z inwestycji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Operacyjny ROA 2,15% 2,07% 2,22% 2,42% 2,32%
ROA 1,81% 1,74% 1,85% 1,99% 1,95%
Zwrot z kapitału całkowitego 22,03% 15,44% 14,43% 16,31% 17,07%
ROE 18,52% 12,94% 12,04% 13,43% 14,30%