First Financial Bankshares, Inc. (FFIN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 109 320 5 531 890 5 523 720 5 902 740 6 464 380 6 924 730 6 934 520 6 526 950
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 420 900 11 593 600 11 672 300 11 916 700 11 891 300 11 779 800 11 259 000 10 737 400
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,45 0,48 0,47 0,50 0,54 0,59 0,62 0,61

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $5 109 320K) ÷ $11 420 900K
= 0,45


Analiza porównawcza

2023/Q2