First Financial Bankshares, Inc. (FFIN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 523 720 6 934 520 4 994 970 3 464 390 3 201 050
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 672 300 11 259 000 9 124 390 7 001 470 6 663 320
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,47 0,62 0,55 0,49 0,48

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $5 523 720K) ÷ $11 672 300K
= 0,47


Analiza porównawcza

2022