First Financial Bankshares, Inc. (FFIN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 12 183 000 12 465 100 10 310 600 7 866 620 7 332 990
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 672 300 11 259 000 9 124 390 7 001 470 6 663 320
Wskaźnik płynności bieżącej 1,04 1,11 1,13 1,12 1,10

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $12 183 000K ÷ $11 672 300K
= 1,04


Analiza porównawcza

2022