First Financial Bankshares, Inc. (FFIN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 562 548 518 181 503 792 427 027 393 485
Property, plant and equipment w tys. USD 152 973 149 764 142 269 131 022 133 421
Rotacja aktywów trwałych 3,68 3,46 3,54 3,26 2,95

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $562 548K ÷ $152 973K
= 3,68


Analiza porównawcza

2022