First Financial Bankshares, Inc. (FFIN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 562 548 518 181 503 792 427 027 393 485
Aktywa razem w tys. USD 12 974 100 13 102 500 10 904 500 8 262 230 7 731 850
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $562 548K ÷ $12 974 100K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022