First Financial Bancorp (FFBC)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 217 612 205 160 155 810 198 075 172 595
Kapitał własny w tys. USD 2 041 370 2 258 940 2 282 070 2 247 700 2 078 250
ROE 10,66% 9,08% 6,83% 8,81% 8,30%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $217 612K ÷ $2 041 370K
= 10,66%


Analiza porównawcza

2022