First Financial Bancorp (FFBC)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 205 160 155 810 198 075 172 595 96 787
Aktywa razem w tys. USD 16 329 100 15 973 100 14 511 600 13 986 700 8 896 920
ROA 1,26% 0,98% 1,36% 1,23% 1,09%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $205 160K ÷ $16 329 100K
= 1,26%


Analiza porównawcza

2021