First Financial Bancorp (FFBC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 187 396 195 438 143 246 235 123 214 594
Aktywa razem w tys. USD 17 003 300 16 329 100 15 973 100 14 511 600 13 986 700
Operacyjny ROA 1,10% 1,20% 0,90% 1,62% 1,53%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $187 396K ÷ $17 003 300K
= 1,10%


Analiza porównawcza

2022