First Financial Bancorp (FFBC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 253 580 5 386 030 5 282 030 5 296 980 5 596 260 5 347 660 5 289 680 4 996 540
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 14 961 900 13 856 100 13 531 700 13 383 700 14 070 200 13 177 700 13 290 200 13 411 300
Wskaźnik płynności szybkiej 0,35 0,39 0,39 0,40 0,40 0,41 0,40 0,37

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $5 253 580K + $0K) ÷ $14 961 900K
= 0,35


Analiza porównawcza

2022/Q4