First Financial Bancorp (FFBC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 253 580 5 596 260 4 807 260 3 938 440 3 846 060
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 14 961 900 14 070 200 13 691 100 12 263 900 11 908 400
Wskaźnik płynności szybkiej 0,35 0,40 0,35 0,32 0,32

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $5 253 580K + $0K) ÷ $14 961 900K
= 0,35


Analiza porównawcza

2022