First Financial Bancorp (FFBC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 596 260 4 807 260 3 938 440 3 846 060 2 452 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 14 070 200 13 691 100 12 263 900 11 908 400 7 966 260
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,40 0,35 0,32 0,32 0,31

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $5 596 260K) ÷ $14 070 200K
= 0,40


Analiza porównawcza

2021