First Financial Bancorp (FFBC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 15 627 100 14 972 600 14 763 600 13 283 100 12 850 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 14 961 900 14 070 200 13 691 100 12 263 900 11 908 400
Wskaźnik płynności bieżącej 1,04 1,06 1,08 1,08 1,08

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $15 627 100K ÷ $14 961 900K
= 1,04


Analiza porównawcza

2022