First Financial Bancorp (FFBC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 720 321 609 228 665 664 731 212 643 764
Property, plant and equipment w tys. USD 189 080 193 040 207 211 214 506 215 652
Rotacja aktywów trwałych 3,81 3,16 3,21 3,41 2,99

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $720 321K ÷ $189 080K
= 3,81


Analiza porównawcza

2022