Futurefuel Corp (FF)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 17 546 12 898 22 339 65 309 63 439
Koszty odsetek netto w tys. USD 128 131 151 173 173
Wskaźnik pokrycia odsetek 137,08 98,46 147,94 377,51 366,70

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $17 546K ÷ $128K
= 137,08


Analiza porównawcza

2022