Futurefuel Corp (FF)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 17 546 12 898 22 339 65 309 63 439
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 283 000 288 928 371 883 467 098 389 078
Zwrot z kapitału całkowitego 6,20% 4,46% 6,01% 13,98% 16,30%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $17 546K ÷ ($0K + $283 000K)
= 6,20%


Analiza porównawcza

2022