Futurefuel Corp (FF)

ROE

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 48 690 15 211 22 623 16 045 22 630 26 255 9 382 7 070
Kapitał własny w tys. USD 304 098 283 000 278 576 262 806 265 978 288 928 266 563 257 414
ROE 16,01% 5,37% 8,12% 6,11% 8,51% 9,09% 3,52% 2,75%

2023/Q1 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $48 690K ÷ $304 098K
= 16,01%


Analiza porównawcza

2023/Q1